De Kleiacademie

Opleidingscentrum voor keramiek

Het programma van de Kleiacademie 2018 ziet er als volgt uit

De basiscursus voor beginners en gevorderden:

Start zaterdag 13 januari: De basiscursus gedurende één kwartaal op zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur  In de basiscursus komen alle vormingstechnieken aan bod, alles over kleisoorten, gaan we in op materiaalkennis en leer je je eigen engobes en onderglazuren maken. Deze training is vooral bedoeld voor belangstellenden die voor het eerst met klei in aanraking komen. De training duurt 11 zaterdagen van 10.00 uur tot 17.00 uur. De 12e dag houden we een toets en wordt het werk geëvalueerd. (maximaal 12 deelnemers.)Leerkrachten Gelske Mout en Dan Ernst. Kosten € 525,00 per kwartaal inclusief materiaal en stoken. De zaterdag is volgeboekt.

Start dinsdag 16 januari: De basiscursus gedurende één kwartaal op dinsdag van 11.00 tot 18.00 uur. Bij deze basiscursus ligt het accent op het draaien, maar komen ook de andere vormingstechnieken aan bod. Deze training is bedoeld voor gevorderden en beginners. Er wordt gewerkt in twee groepen. We beschikken over 12 elektrische schijven. Lestijden van 11.00 uur tot 18.00 uur. 11 lessen en een 12e les met toets en evaluatie werk. Leerkracht Camille Verbunt, assistente Dobrawa Bies.  Kosten € 525,00 per kwartaal inclusief materiaal en stoken. De dinsdag is volgeboekt.

Op woensdag 17 januari en vrijdag 19 januari starten de atelierdagen. Vrij werken voor oud-leerlingen, gevorderden en zij die projectmatig willen werken. Technische ondersteuning van een werkplaatsbeheerder. Inclusief gebruik van eenvoudige materialen en grondstoffen zoals klei, kaolien en veldspaten. Dure grondstoffen zoals porselein en pigmenten voor eigen rekening. Kosten € 350,00 inclusief stoken.  Openingstijden van 11.00 tot 18.00 uur. Beschikbaar instrumentarium: 12 schijven, platenpers, menger, diverse handpersen, hydraulische pers, spuitcabine en 2 elektrische ovens tot 1250 graden. Materiaal: draai- en handvormklei, gietklei en gips voor mallen, engobes en glazuren. Stooktemperaturen: 950°, 1060° en 1220°

De donderdag, vanaf 19 januari, is in principe ingeruimd voor gevorderde leerlingen. Ook hier geldt: lestijden vanaf 11.00 uur tot 18.00 uur. Totaal 12 lessen waarvan de laatste les als duidelijke afronding is bedoeld met een goed werk dat je kunt tentoonstellen. Leerkrachten Baba Kooij en Hans Ludenhoff. Kosten € 525,00 per kwartaal inclusief materiaal en stoken. De donderdag is volgeboekt.

 

Atelierkaart

Kaart voor 10 bezoeken € 400,00 inclusief stoken. De atelierkaart biedt de mogelijkheid je vrije atelierbezoek te spreiden over een heel jaar, met uitzondering van de maanden juli en augustus. Hier gelden dezelfde regels als bij de atelierdagen.

Zelfstandige  workshops.

Woensdag 14  en woensdag 21 maart oriëntatiecursus glazuren. Hier leer je wat een basisglazuur is. Het verschil tussen de Segerformule en het gewichtsrecept. Iets over de grondstoffen en hun werking. We leren je te kleuren met oxides en opake-makers. Je krijgt een mengschema en syllabus om alles nog eens na te lezen. Kosten € 150,00 inclusief materiaal en eventueel stoken.Leerkracht Carla Zegers

Vrijdag, zaterdag 4 en 5 mei en vrijdag, zaterdag 11, en 12 mei, de workshop mallen maken van gips en het ingieten met gietklei. Zowel het maken van drukmallen als gietmallen komen aan de orde. Het produceren van een kleine serie.  4  dagen verdeelt over twee weekenden van 10.00 uur tot 17.00 uur. Vraag de folder aan. Minimale deelname 5 leerlingen. Cursusprijs € 345,00 inclusief materiaal en stoken. Leerkrachten Mariken Beenders en Hans Ludenhoff. De mallen worden je eigendom.

Zondag 6 mei van 10.00 tot 17.00 uur. Nieuw is de 1 daagse workshop “Fotograferen van je werk ten behoeve presentaties en multimedia” Zowel fotograferen met een goed fototoestel als met Iphone of tablet komt aan de orde. Leerkracht Camille Verbunt. Kosten € 95,00.

Van zondag 8 tot zaterdag 14 april de unique workshop “traditioneel stoken met hout in een Japanse klimoven” Het stoken van een keramiekoven met hout is een vermoeiende maar magische gebeurtenis. Het gehele proces duurt bij ons circa 5 dagen. Eén dag voorbereiden, glazuren en hout selecteren. Eén dag het werk inpakken in de oven, hetgeen een secuur werk is. De volgende dag circa 16 uur stoken met hout waarbij de deelnemers elkaar afwisselen en de temperatuur in de oven oploopt tot 1260° Celcius. Daarna een dag afkoelen en tenslotte het “moment suprême” het open maken van de oven en bekijken wat de houtas en het zout met je werkstukken hebben gedaan. Er zijn twee stookkamers. De eerste kamer vooral met de effecten van houtas, de 2e kamer  met de effecten van zoutglazuur. Gemiddeld 6 werkstukken per persoon. Kosten € 250,00 Vraag de folder aan van deze onvergetelijke gebeurtenis. Lokatie Ecolonie in de lage Vogezen bij Hennezel.

Donderdag, vrijdag, zaterdag, 14, 15 en 16 juni 2018 De workshop decoreren met op- en onderglazuur. Decoreren is zo’n grote “drive” voor mensen dat de hele mensheid er al duizenden jaren mee bezig is. Wij richten ons op het decoreren van keramiek met o.a. cobalt- en ijzeroxide, kleurpigmenten en bodystains. Ook komen op- en onder glazuren aan de orde. Qua stijl blijven we dicht bij de talenten van de leerlingen. Figuratief, Aziatisch, abstract, traditioneel of modern. Iedere decoratie is mogelijk.

Prijs € 245,00 voor drie dagen inclusief materiaal en stoken. Het gemaakte werk neem je mee naar huis. Maximaal 10 leerlingen.

 

 

 

Deze website wordt regelmatig bijgewerkt. Heb je vragen bel gerust met Hans Ludenhoff 06-14936125

 

Aanmelden via “kleiacademie@gmail.com” onder vermelding van de betreffende lesmodule, vergeet niet je adres en telefoonnummer te vermelden. Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Het lesprogramma van de Kleiacademie

 

Er zijn twee typen opleiding die men kan volgen.

1. De opleiding-begeleiding voor hen die het werken met klei en keramiek als een vorm van vrijetijdsbesteding zien maar zich toch in het algemeen willen bekwamen in de materie en het fenomeen.

2. De basisopleiding tot keramist/kunstenaar en pottenbakker-keramiekspecialist.

De basisopleiding keramist en pottenbakker omvat.

Een volle werkdag per week gedurende twee winterkwartalen en dat verdeelt over twee jaar. Dus totaal vier kwartalen. Bij de basisopleiding hoort een afzonderlijke workshop glazuren, in het voorjaar van 10 lessen.

De winterkwartalen lopen van half september tot half december en van half januari tot half april. De glazuurcursus is altijd in het voorjaar. Men committeert zichzelf voor één kwartaal.

Een winterkwartaal bestaat uit 11 lessen steeds beëindigd met een 12 e les waarin de opgedane kennis kan worden getoetst en de gemaakte werkstukken worden besproken.

De kwartaal toets is niet verplicht maar geeft, wanneer afgelegd, recht op een deelcertificaat dat anderen inzicht geeft in je kwaliteiten en een geheel vormt met het uiteindelijk te behalen diploma.

De vijf kwartaal-modules bestaan steeds uit een afgerond lesprogramma, met syllabus, verdeeld over 11 theoretische lessen van ongeveer een half tot een heel uur, afhankelijk van de stof, gevolgd door twee dagdelen practicum.

De cursussen voor recreanten en zij die voor hun plezier of hobby met klei en keramiek bezig zijn lopen paralel aan die van de basisopleiding met dat verschil dat opdrachten en werkstukken minder een relatie hebben tot de lesstof.

Men is vrij om te werken volgens eigen inzicht. De ondersteuning vanuit de Kleiacademie is echter dezelfde. Men hoeft niet mee te doen aan de kwartaal test maar mag dat wel. Men committeert zichzelf voor één kwartaal.

De Kleiacademie hoopt dat op deze wijze ook bij de recreant een vorm van professionalisme ontstaat.
De theorie en de testjes, die worden aangeboden zijn dezelfde als voor de anderen echter men is niet verplicht die te volgen.

Het dagritme is het zelfde.

Dit gelijk oplopend systeem heeft veel voordelen. Als je tijdens de opleiding tot de ontdekking komt dat je meer wilt, kun je heel makkelijk instromen in de professionele opleiding. Andersom heb je heel eenvoudig de mogelijkheid, tussendoor eens even rustig aan te doen.

http://kleiacademie.nl/keramiek/lessen/  en  http://kleiacademie.nl/glazuur/glazuur/

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Opleiding tot keramist en draaier

Individueel onderwijs tot keramist en pottenbakker.

De basiscursus start ieder kwartaal en gevorderden kunnen altijd als er plaats is instromen. Nog niet gevorderden kunnen deelnemen aan de basiscursus. Gevorderden kunnen in overleg deelnemen aan werkgroepen. Het systeem werkt als volgt.  Een les beslaat een volledige dag van 7 uur. Op de dinsdag of donderdag van 11.00 tot 18.00 uur. Op zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. Op dinsdag ligt het accent op het draaien, op donderdag zijn de meeste leerlingen gevorderd. De zaterdag is voor nieuwe leerlingen. Bij verhindering of ziekte kun je je lesdag inhalen op de woensdag of de vrijdag of op een ander moment in het kwartaal. In het begin ligt het accent van de lessen op het handvormen en draaien. De geologische aspecten van klei, materiaalleer en vormleer. Ook aan de kunsthistorische aspecten wordt aandacht besteed

Het ontwikkelen van de eigen creativiteit is een ander aspect dat ruim aandacht krijgt.

Schrijf nu in voor het nieuwe seizoen 2018. Vol is vol! Maximaal 12 leerlingen per dag. Voor inschrijvingen kunt u mailen met kleiacademie @ gmail.com.


 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Prijzen, locatie en aanmeldingen

keramiek--Jun-Kanero-West

 

Het cursusgeld bedraagt € 525,00 per kwartaal inclusief materiaal en stoken.

De cursus bestaat uit 11 praktijklessen verdeelt over twee dagdelen ieder. (dus totaal 22 dagdelen.)

Een les beslaat een volledige dag op de zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur  of op dinsdag of donderdag van 11.00 tot 18.00 uur. Als je bijvoorbeeld op een zaterdag verhinderd bent bij een les kun je die dag later als er plaats is inhalen op de woensdag of de vrijdag .  In het begin ligt het accent van de lessen op het handvormen en draaien. Vormleer en het ontwikkelen van creativiteit. Materiaalleer  is een ander belangrijk onderdeel. We maken onze eigen engobes, onderglazuren, kleurstoffen en glazuren. We proberen keramiek te combineren met andere materialen zoals hout, bont(nep), staal en andere metalen. We werken zowel groot als klein, maar wil je monumentaal werken dan is het van belang dat je je werk zelf kunt dragen, plaatsen en verplaatsen. We proberen veel ruimte te laten voor eigen initiatief en creativiteit. We hebben niet direct een oordeel, maar keramiek techniek heeft ook zo zijn beperkingen. Krimp is een aspect dat altijd voor problemen zorgt. De maten van de oven. Het gewicht en niet in de laatste plaats het gedrag van de materialen onderling. Een grote uitdaging is dat niet altijd valt in te schatten wat er in de oven gebeurt.  Kijk dan ook, als je werk uit de oven komt, naar wat er is of gebeurt is en wees niet teleurgesteld als het resultaat anders is dan wat je had verwacht.

 

Bij losse workshop staat de prijs direct vermeld.

Het adres van de Kleiacademie is:

Kleiacademie
Ingelandenweg 1
1069 WE Amsterdam
Ons nummer is 06-14936125

Aanmelden via “kleiacademie@gmail.com” onder vermelding van de betreffende lesmodule, vergeet niet je adres en telefoonnummer te vermelden.

www.kleiacademie.nl

Openbaar vervoer: eindpunt lijn 17 en eindpunt lijn 1. In beide gevallen 5 minuten lopen.

Vrij Parkeren

Hans Ludenhoff

06-14936125

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren