De Kleiacademie

Opleidingscentrum voor keramiek

Opleiding tot keramist en draaier

Individueel onderwijs tot keramist en pottenbakker.

De basiscursus start ieder kwartaal en gevorderden kunnen altijd als er plaats is instromen. Nog niet gevorderden kunnen deelnemen aan de basiscursus. Gevorderden kunnen in overleg deelnemen aan werkgroepen. Het systeem werkt als volgt.  Een les beslaat een volledige dag van 7 uur. Op de dinsdag of donderdag van 11.00 tot 18.00 uur. Op zaterdag en zondag van 10.00 tot 17.00 uur. Op dinsdag ligt het accent op het draaien, op donderdag zijn de meeste leerlingen gevorderd. De zaterdag is voor nieuwe leerlingen. Bij verhindering of ziekte kun je je lesdag inhalen op de woensdag of de vrijdag. In het begin ligt het accent van de lessen op het handvormen en draaien. De geologische aspecten van klei, materiaalleer en vormleer. Ook aan de kunsthistorische aspecten wordt aandacht besteed

Het ontwikkelen van de eigen creativiteit is een ander aspect dat ruim aandacht krijgt.

Schrijf nu in voor het nieuwe seizoen 2020. Vol is vol! Maximaal 14 leerlingen per dag. Voor inschrijvingen kunt u mailen met kleiacademie@gmail.com.


 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Wat is de Kleiacademie

hans achter draaischijf De Kleiacademie is een vaardigheids-opleiding voor volwassenen. De opleiding wil mensen van iedere leeftijd leren werken met klei. Individueel en ook in groepjes.

Het vormen, het bakken, het begrijpen, het ontwerpen en het produceren van enkele stuks tot hele series.

Dit alles gewoon voor het plezier van het leren en maken. Voor de lol, als hobby, net als pianospelen. Als meditatie om het hoofd en hersens tot rust te laten komen of voor de gezelligheid om in contact te komen met gelijkgestemde mensen en tegelijkertijd de handen te laten wapperen.

Ter voorbereiding of ter aanvulling op een vervolgopleiding. Bijvoorbeeld een kunstacademie, lbo, mbo, hbo of academische opleiding.

Voor wie: De opleiding is bedoeld voor iedereen vanaf 16 jaar,

In de praktijk blijkt dat er twee groepen zijn.

  1. Mensen die in hun vrije tijd een inspirerende hobby willen hebben en daar regelmaat in aan willen brengen. Bij de Kleiacademie kunnen zij over een instrumentarium beschikken. Werktafels, draaischijven, ovens, en ondersteuning.
  2. Mensen die op enigerlei wijze zijdelings of rechtstreeks met keramiek in professionele zin iets van plan zijn. In het verleden gaven wij les aan archeologen, kunsthistorici, een glazenier en hielpen wij kunstenaars hun werken technisch te ondersteunen.

Graag wil de Kleiacademie ook nieuwe groepen trachten te interesseren voor de kennis en het vak Wij proberen extra te werven onder migrantengroepen omdat we geloven dat het maken van keramiek en kleiproducten een fantastische mogelijkheid is om integratie te bevorderen. Alle volken rondom het Middellandse Zee gebied hebben een rijke historie met klei en leem. Die vormtaal en volkskunst en van oudsher de bekenheid met klei kunnen voor onze westerse leerlingen een grote bron van inspiratie worden. Het helpt ons één volk te worden. Het helpt ons mooie, nieuwe, andere producten en kunst te maken.

Ook hoopt de Kleiacademie jonge mensen aan te trekken die in de toekomst iets met vormgeving willen gaan doen. Zodat de diversiteit van keramische producten in de toekomst onze economie helpt opbloeien.

De cursus kan naast een lopende opleiding of werkkring gevolgd worden.

Als rechtspersoon is De Kleiacademie een stichting zonder winstoogmerk met een bedrijfsleider en een bestuur bestaande uit drie leden. Dat neemt niet weg dat de Stichting kostendekkend moet exploiteren om te kunnen bestaan. Zij wordt niet gesubsidieerd.

De stichting Kleiacademie heeft een idealistische doelstelling. Zij wil mensen opleiden en trainen zonder prestatie-eis maar met het accent op verdieping, plezier en doorzettingsvermogen. Dit alles rond het kennisgebied klei en keramiek. Zij wil het gebruik van klei als grondstof op zich, als grondstof voor keramische producten onder grote groepen mensen bekend maken en het gebruik ervan stimuleren. Zij wil graag het contact tussen opleiding, industrie en branche stimuleren.
Gebouw Kleiacademie - Ingelandenweg 1, Amsterdam

Stichting Kleiacademie:

Ingelandenweg 1
1069 WE Amsterdam
telefoon 06-22195952
email:kleiacademie@gmail.com
rekeningnummer 1645318
website:kleiacademie.nl