De Kleiacademie

Opleidingscentrum voor keramiek

Het programma van de Kleiacademie 2018 ziet er als volgt uit

De basiscursus voor beginners en gevorderden:

Start zaterdag 13 januari: De basiscursus gedurende één kwartaal op zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur  In de basiscursus komen alle vormingstechnieken aan bod, alles over kleisoorten, gaan we in op materiaalkennis en leer je je eigen engobes en onderglazuren maken. Deze training is vooral bedoeld voor belangstellenden die voor het eerst met klei in aanraking komen. De training duurt 11 zaterdagen van 10.00 uur tot 17.00 uur. De 12e dag houden we een toets en wordt het werk geëvalueerd. (maximaal 12 deelnemers.)Leerkrachten Gelske Mout en Dan Ernst. Kosten € 525,00 per kwartaal inclusief materiaal en stoken. De zaterdag is volgeboekt.

Start dinsdag 16 januari: De basiscursus gedurende één kwartaal op dinsdag van 11.00 tot 18.00 uur. Bij deze basiscursus ligt het accent op het draaien, maar komen ook de andere vormingstechnieken aan bod. Deze training is bedoeld voor gevorderden en beginners. Er wordt gewerkt in twee groepen. We beschikken over 12 elektrische schijven. Lestijden van 11.00 uur tot 18.00 uur. 11 lessen en een 12e les met toets en evaluatie werk. Leerkracht Camille Verbunt, assistente Dobrawa Bies.  Kosten € 525,00 per kwartaal inclusief materiaal en stoken. De dinsdag is volgeboekt.

Op woensdag 17 januari en vrijdag 19 januari starten de atelierdagen. Vrij werken voor oud-leerlingen, gevorderden en zij die projectmatig willen werken. Technische ondersteuning van een werkplaatsbeheerder. Inclusief gebruik van eenvoudige materialen en grondstoffen zoals klei, kaolien en veldspaten. Dure grondstoffen zoals porselein en pigmenten voor eigen rekening. Kosten € 350,00 inclusief stoken.  Openingstijden van 11.00 tot 18.00 uur. Beschikbaar instrumentarium: 12 schijven, platenpers, menger, diverse handpersen, hydraulische pers, spuitcabine en 2 elektrische ovens tot 1250 graden. Materiaal: draai- en handvormklei, gietklei en gips voor mallen, engobes en glazuren. Stooktemperaturen: 950°, 1060° en 1220°

De donderdag, vanaf 19 januari, is in principe ingeruimd voor gevorderde leerlingen. Ook hier geldt: lestijden vanaf 11.00 uur tot 18.00 uur. Totaal 12 lessen waarvan de laatste les als duidelijke afronding is bedoeld met een goed werk dat je kunt tentoonstellen. Leerkrachten Baba Kooij en Hans Ludenhoff. Kosten € 525,00 per kwartaal inclusief materiaal en stoken. De donderdag is volgeboekt.

 

Atelierkaart

Kaart voor 10 bezoeken € 400,00 inclusief stoken. De atelierkaart biedt de mogelijkheid je vrije atelierbezoek te spreiden over een heel jaar, met uitzondering van de maanden juli en augustus. Hier gelden dezelfde regels als bij de atelierdagen.

Zelfstandige  workshops.

Woensdag 14  en woensdag 21 maart oriëntatiecursus glazuren. Hier leer je wat een basisglazuur is. Het verschil tussen de Segerformule en het gewichtsrecept. Iets over de grondstoffen en hun werking. We leren je te kleuren met oxides en opake-makers. Je krijgt een mengschema en syllabus om alles nog eens na te lezen. Kosten € 150,00 inclusief materiaal en eventueel stoken.Leerkracht Carla Zegers

Vrijdag, zaterdag 4 en 5 mei en vrijdag, zaterdag 11, en 12 mei, de workshop mallen maken van gips en het ingieten met gietklei. Zowel het maken van drukmallen als gietmallen komen aan de orde. Het produceren van een kleine serie.  4  dagen verdeelt over twee weekenden van 10.00 uur tot 17.00 uur. Vraag de folder aan. Minimale deelname 5 leerlingen. Cursusprijs € 345,00 inclusief materiaal en stoken. Leerkrachten Mariken Beenders en Hans Ludenhoff. De mallen worden je eigendom.

Zondag 6 mei van 10.00 tot 17.00 uur. Nieuw is de 1 daagse workshop “Fotograferen van je werk ten behoeve presentaties en multimedia” Zowel fotograferen met een goed fototoestel als met Iphone of tablet komt aan de orde. Leerkracht Camille Verbunt. Kosten € 95,00.

Van zondag 8 tot zaterdag 14 april de unique workshop “traditioneel stoken met hout in een Japanse klimoven” Het stoken van een keramiekoven met hout is een vermoeiende maar magische gebeurtenis. Het gehele proces duurt bij ons circa 5 dagen. Eén dag voorbereiden, glazuren en hout selecteren. Eén dag het werk inpakken in de oven, hetgeen een secuur werk is. De volgende dag circa 16 uur stoken met hout waarbij de deelnemers elkaar afwisselen en de temperatuur in de oven oploopt tot 1260° Celcius. Daarna een dag afkoelen en tenslotte het “moment suprême” het open maken van de oven en bekijken wat de houtas en het zout met je werkstukken hebben gedaan. Er zijn twee stookkamers. De eerste kamer vooral met de effecten van houtas, de 2e kamer  met de effecten van zoutglazuur. Gemiddeld 6 werkstukken per persoon. Kosten € 250,00 Vraag de folder aan van deze onvergetelijke gebeurtenis. Lokatie Ecolonie in de lage Vogezen bij Hennezel.

Donderdag, vrijdag, zaterdag, 14, 15 en 16 juni 2018 De workshop decoreren met op- en onderglazuur. Decoreren is zo’n grote “drive” voor mensen dat de hele mensheid er al duizenden jaren mee bezig is. Wij richten ons op het decoreren van keramiek met o.a. cobalt- en ijzeroxide, kleurpigmenten en bodystains. Ook komen op- en onder glazuren aan de orde. Qua stijl blijven we dicht bij de talenten van de leerlingen. Figuratief, Aziatisch, abstract, traditioneel of modern. Iedere decoratie is mogelijk.

Prijs € 245,00 voor drie dagen inclusief materiaal en stoken. Het gemaakte werk neem je mee naar huis. Maximaal 10 leerlingen.

 

 

 

Deze website wordt regelmatig bijgewerkt. Heb je vragen bel gerust met Hans Ludenhoff 06-14936125

 

Aanmelden via “kleiacademie@gmail.com” onder vermelding van de betreffende lesmodule, vergeet niet je adres en telefoonnummer te vermelden. Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Opleiding tot keramist en draaier

Individueel onderwijs tot keramist en pottenbakker.

De basiscursus start ieder kwartaal en gevorderden kunnen altijd als er plaats is instromen. Nog niet gevorderden kunnen deelnemen aan de basiscursus. Gevorderden kunnen in overleg deelnemen aan werkgroepen. Het systeem werkt als volgt.  Een les beslaat een volledige dag van 7 uur. Op de dinsdag of donderdag van 11.00 tot 18.00 uur. Op zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. Op dinsdag ligt het accent op het draaien, op donderdag zijn de meeste leerlingen gevorderd. De zaterdag is voor nieuwe leerlingen. Bij verhindering of ziekte kun je je lesdag inhalen op de woensdag of de vrijdag of op een ander moment in het kwartaal. In het begin ligt het accent van de lessen op het handvormen en draaien. De geologische aspecten van klei, materiaalleer en vormleer. Ook aan de kunsthistorische aspecten wordt aandacht besteed

Het ontwikkelen van de eigen creativiteit is een ander aspect dat ruim aandacht krijgt.

Schrijf nu in voor het nieuwe seizoen 2018. Vol is vol! Maximaal 12 leerlingen per dag. Voor inschrijvingen kunt u mailen met kleiacademie @ gmail.com.


 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Wat is de Kleiacademie

hans achter draaischijf De Kleiacademie is een vaardigheids-opleiding voor volwassenen. De opleiding wil mensen van iedere leeftijd leren werken met klei. Individueel en ook in groepjes.

Het vormen, het bakken, het begrijpen, het ontwerpen en het produceren van enkele stuks tot hele series.

Dit alles gewoon voor het plezier van het leren en maken. Voor de lol, als hobby, net als pianospelen. Als meditatie om het hoofd en hersens tot rust te laten komen of voor de gezelligheid om in contact te komen met gelijkgestemde mensen en tegelijkertijd de handen te laten wapperen.

Ter voorbereiding of ter aanvulling op een vervolgopleiding. Bijvoorbeeld een kunstacademie, lbo, mbo, hbo of academische opleiding.

Voor wie: De opleiding is bedoeld voor iedereen vanaf 16 jaar,

In de praktijk blijkt dat er twee groepen zijn.

  1. Mensen die in hun vrije tijd een inspirerende hobby willen hebben en daar regelmaat in aan willen brengen. Bij de Kleiacademie kunnen zij over een instrumentarium beschikken. Werktafels, draaischijven, ovens, en ondersteuning.
  2. Mensen die op enigerlei wijze zijdelings of rechtstreeks met keramiek in professionele zin iets van plan zijn. In het verleden gaven wij les aan archeologen, kunsthistorici, een glazenier en hielpen wij kunstenaars hun werken technisch te ondersteunen.

Graag wil de Kleiacademie ook nieuwe groepen trachten te interesseren voor de kennis en het vak Wij proberen extra te werven onder migrantengroepen omdat we geloven dat het maken van keramiek en kleiproducten een fantastische mogelijkheid is om integratie te bevorderen. Alle volken rondom het Middellandse Zee gebied hebben een rijke historie met klei en leem. Die vormtaal en volkskunst en van oudsher de bekenheid met klei kunnen voor onze westerse leerlingen een grote bron van inspiratie worden. Het helpt ons één volk te worden. Het helpt ons mooie, nieuwe, andere producten en kunst te maken.

Ook hoopt de Kleiacademie jonge mensen aan te trekken die in de toekomst iets met vormgeving willen gaan doen. Zodat de diversiteit van keramische producten in de toekomst onze economie helpt opbloeien.

De cursus kan naast een lopende opleiding of werkkring gevolgd worden.

Als rechtspersoon is De Kleiacademie een stichting zonder winstoogmerk met een bedrijfsleider en een bestuur bestaande uit drie leden. Dat neemt niet weg dat de Stichting kostendekkend moet exploiteren om te kunnen bestaan. Zij wordt niet gesubsidieerd.

De stichting Kleiacademie heeft een idealistische doelstelling. Zij wil mensen opleiden en trainen zonder prestatie-eis maar met het accent op verdieping, plezier en doorzettingsvermogen. Dit alles rond het kennisgebied klei en keramiek. Zij wil het gebruik van klei als grondstof op zich, als grondstof voor keramische producten onder grote groepen mensen bekend maken en het gebruik ervan stimuleren. Zij wil graag het contact tussen opleiding, industrie en branche stimuleren.
Gebouw Kleiacademie - Ingelandenweg 1, Amsterdam

Stichting Kleiacademie:

Ingelandenweg 1
1069 WE Amsterdam
telefoon 06-22195952
email:kleiacademie@gmail.com
rekeningnummer 1645318
website:kleiacademie.nl