De Kleiacademie

Opleidingscentrum voor keramiek

Het programma van de Kleiacademie ziet er vanaf 1 september 2017 als volgt uit.

Op zaterdag 16 september start het nieuwe kwartaal van de Kleiacademie met de basiscursus.  In de basiscursus komen alle vormingstechnieken aan bod, gaan we in op materiaalkennis en leer je je eigen engobes, onderglazuren en glazuren maken. Deze training is vooral bedoeld voor belangstellenden die voor het eerst met klei in aanraking komen. De training duurt 11 zaterdagen van 10.00 uur tot 17.00 uur. De 12e dag houden we een toets en wordt het werk geëvalueerd. (maximaal 12 deelnemers.)Leerkrachten Gelske Mout en Dan Ernst. Invalkracht Hans Ludenhoff. Kosten € 525,00 per kwartaal inclusief materiaal en stoken. De zaterdag is volgeboekt.

Op dinsdag 19 september start het nieuwe kwartaal draaien. Op die dag ligt het accent vooral bij de draaitechnieken voor zowel beginners als gevorderden. We beschikken over 12 elektrische schijven. Lestijden van 11.00 uur tot 18.00 uur. 11 lessen en een 12e les met toets en evaluatie werk. Leerkracht Camille Verbunt, assistente Dobrawa Bies. Invalkracht Hans Ludenhoff. Kosten € 525,00 per kwartaal inclusief materiaal en stoken. De dinsdag is volgeboekt.

De donderdag, vanaf 21 september, is in principe ingeruimd voor gevorderde leerlingen. Ook hier geldt lestijden vanaf 11.00 uur tot 18.00 uur. Totaal 12 lessen waarvan de laatste les als duidelijke afronding is bedoeld met een goed werk dat je kunt tentoonstellen. Leerkrachten Baba Kooij en Daniel Ernst. Kosten € 525,00 per kwartaal inclusief materiaal en stoken. De donderdag is volgeboekt.

Woensdag en vrijdag zijn atelierdagen. Op deze dagen kun je vrij werken, wordt er geen les gegeven maar is er een werkplaatsbeheerder aanwezig en kun je terecht met je technische vragen. De dagen zijn bedoeld voor oud leerlingen, mensen met ervaring en zij die een bepaald project willen maken en daarbij enige ondersteuning nodig hebben. Op woensdag zijn de werkplaats beheerders Hans Ludenhoff en Theo Bloemers. Op vrijdag Camille Verbunt en Kaser Najjar. Op beide dagen zijn nog 4 werkplekken beschikbaar. Kosten € 350,– inclusief basismateriaal en stoken. Totaal 11 keer per kwartaal.

In de herfstvakantie die bij ons wordt gehouden van vrijdag 20 tot en met donderdag 26 oktober zijn er geen reguliere lessen en geen atelierdagen.

Er zijn drie losse workshops. Van 20 tot en met 24 oktober, in de herfstvakantie, de workshop mallen maken van gips en het ingieten met gietklei. Het produceren van een kleine serie.  5  Achtereenvolgende dagen van 10.00 uur tot 17.00 uur. Vraag de folder aan. Minimale deelname 5 leerlingen. Cursusprijs € 450,00 inclusief materiaal en stoken. Leerkracht Hans Ludenhoff. Op de rol staat ook een workshop decoreren met Delftsblauwen, decoraties en pigmenten. Deze workshop staat gepland op 27 en 28 oktober. We zijn echter nog in overleg met een leerkracht en definitieve informatie volgt.

Nieuw is de 1 daagse workshop “Fotograferen van je werk ten behoeve presentaties en multimedia” Zowel fotograferen met een goed fototoestel als met Iphone of tablet komt aan de orde. Leerkracht Camille Verbunt. Kosten € 95,00. Lesdag zondag 15 oktober 2017 van 11.00 tot 17.00 uur

Na de herfstvakantie:

Woensdag 1  en woensdag 8 november 2017 oriëntatiecursus glazuren. Hier leer je wat een basisglazuur is. Het verschil tussen de Segerformule en het gewichtsrecept. Iets over de grondstoffen en hun werking. We leren je te kleuren met oxides en opake-makers. Je krijgt een mengschema en syllabus om alles nog eens na te lezen.
Kosten € 150,00 inclusief materiaal en eventueel stoken.

Leerkracht Carla Zegers
Deze website wordt regelmatig bijgewerkt en is  niet altijd compleet. Heb je vragen bel gerust met Hans Ludenhoff 06-14936125

 

Aanmelden via “kleiacademie@gmail.com” onder vermelding van de betreffende lesmodule, vergeet niet je adres en telefoonnummer te vermelden. Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Opleiding tot keramist en draaier

Zaterdag 16 september 2017 beginnen de nieuwe najaars trainingen. Individueel onderwijs tot keramist en pottenbakker.

Op  zaterdag 16, dinsdag 19 en donderdag 21 september 2017 beginnen de nieuwe cursussen. Dat we zijn volgeboekt is voor ons plezierig maar voor belangstellenden wellicht een teleurstelling. Schrijf je daarom vast in voor het volgende kwartaal. De basiscursus start ieder kwartaal en gevorderden kunnen altijd als er plaats is instromen. Nog niet gevorderden kunnen deelnemen aan de basiscursus. Gevorderden kunnen in overleg deelnemen aan werkgroepen. Het systeem werkt als volgt.  Een les beslaat een volledige dag van 7 uur. Op de dinsdag of donderdag van 11.00 tot 18.00 uur. Op zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. Op dinsdag ligt het accent op het draaien, op donderdag zijn de meeste leerlingen gevorderd. De zaterdag is voor nieuwe leerlingen. Bij verhindering of ziekte kun je je lesdag inhalen op de woensdag of de vrijdag of op een ander moment in het kwartaal. In het begin ligt het accent van de lessen op het handvormen en draaien. De geologische aspecten van klei, materiaalleer en vormleer. Ook aan de kunsthistorische aspecten wordt aandacht besteed

Het ontwikkelen van de eigen creativiteit is een ander aspect dat ruim aandacht krijgt.

Schrijf nu in voor het nieuwe seizoen 2018. Vol is vol! Maximaal 12 leerlingen per dag. Voor inschrijvingen kunt u mailen met kleiacademie @ gmail.com.


 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Wat is de Kleiacademie

hans achter draaischijf De Kleiacademie is een vaardigheids-opleiding voor volwassenen. De opleiding wil mensen van iedere leeftijd leren werken met klei. Individueel en ook in groepjes.

Het vormen, het bakken, het begrijpen, het ontwerpen en het produceren van enkele stuks tot hele series.

Dit alles gewoon voor het plezier van het leren en maken. Voor de lol, als hobby, net als pianospelen. Als meditatie om het hoofd en hersens tot rust te laten komen of voor de gezelligheid om in contact te komen met gelijkgestemde mensen en tegelijkertijd de handen te laten wapperen.

Ter voorbereiding of ter aanvulling op een vervolgopleiding. Bijvoorbeeld een kunstacademie, lbo, mbo, hbo of academische opleiding.

Voor wie: De opleiding is bedoeld voor iedereen vanaf 16 jaar,

In de praktijk blijkt dat er twee groepen zijn.

  1. Mensen die in hun vrije tijd een inspirerende hobby willen hebben en daar regelmaat in aan willen brengen. Bij de Kleiacademie kunnen zij over een instrumentarium beschikken. Werktafels, draaischijven, ovens, en ondersteuning.
  2. Mensen die op enigerlei wijze zijdelings of rechtstreeks met keramiek in professionele zin iets van plan zijn. In het verleden gaven wij les aan archeologen, kunsthistorici, een glazenier en hielpen wij kunstenaars hun werken technisch te ondersteunen.

Graag wil de Kleiacademie ook nieuwe groepen trachten te interesseren voor de kennis en het vak Wij proberen extra te werven onder migrantengroepen omdat we geloven dat het maken van keramiek en kleiproducten een fantastische mogelijkheid is om integratie te bevorderen. Alle volken rondom het Middellandse Zee gebied hebben een rijke historie met klei en leem. Die vormtaal en volkskunst en van oudsher de bekenheid met klei kunnen voor onze westerse leerlingen een grote bron van inspiratie worden. Het helpt ons één volk te worden. Het helpt ons mooie, nieuwe, andere producten en kunst te maken.

Ook hoopt de Kleiacademie jonge mensen aan te trekken die in de toekomst iets met vormgeving willen gaan doen. Zodat de diversiteit van keramische producten in de toekomst onze economie helpt opbloeien.

De cursus kan naast een lopende opleiding of werkkring gevolgd worden.

Als rechtspersoon is De Kleiacademie een stichting zonder winstoogmerk met een bedrijfsleider en een bestuur bestaande uit drie leden. Dat neemt niet weg dat de Stichting kostendekkend moet exploiteren om te kunnen bestaan. Zij wordt niet gesubsidieerd.

De stichting Kleiacademie heeft een idealistische doelstelling. Zij wil mensen opleiden en trainen zonder prestatie-eis maar met het accent op verdieping, plezier en doorzettingsvermogen. Dit alles rond het kennisgebied klei en keramiek. Zij wil het gebruik van klei als grondstof op zich, als grondstof voor keramische producten onder grote groepen mensen bekend maken en het gebruik ervan stimuleren. Zij wil graag het contact tussen opleiding, industrie en branche stimuleren.
Gebouw Kleiacademie - Ingelandenweg 1, Amsterdam

Stichting Kleiacademie:

Ingelandenweg 1
1069 WE Amsterdam
telefoon 06-22195952
email:kleiacademie@gmail.com
rekeningnummer 1645318
website:kleiacademie.nl